AKTYWNA TABLICA - program rządowy

AKTYWNA TABLICA - program rządowy

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWIJANIE SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY!

1. Na co można przeznaczyć środki finansowe:

    - tablica interaktywna,

    - monitor interaktywny,

    - projektor,

    - nagłośnienie.

 2. Kwota dofinansowania:

    Maksymalna kwota: 17 500 zł przy wkładzie własnym 20% tj. 3 500 zł = 14 000 zł na każdą szkołę

     Do wkładu własnego zalicza się:

    - wkład finansowy przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o        udział w Programie;
    - sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK, zakupione w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku.

 3. Wymagania wobec szkoły:

    - dostęp do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s;
    - jeden punkt dostępowy, do korzystania z Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w czasie wolnym.
    - na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany interaktywny monitor dotykowy szkoła musi posiadać co najmniej jeden:
        *przenośny komputer lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z preinstalowanym systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych,
        *router
        *salę lekcyjną z dostępem do Internetu
   (szczegółowe wymagania określone w V.2. załączonej Uchwały)

4. Organy prowadzące są obowiązane zapewnić, aby szkoły które uzyskały wsparcie finansowe, podjęły działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania polegające na m.in.:
    -uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;
   - wyznaczeniu szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole oraz powołaniu nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;
    -wykorzystywaniu TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych.
(szczegółowe wymagania określone w V.3. załączonej Uchwały)

5. Termin składania wniosków: 31.08.2017r.

6. Wzóry dokumentów można pobrać tutaj: Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie Aktywna tablica oraz Wniosek o udzielenie wsparcia dla organu prowadzącego

7. Oferujemy swoją pomoc w doborze i odpowiedniej konfiguracji sprzętu, oraz pomoc we właściwym wypełnianiu wniosków.

8. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/aktywna-tablica-zalozenia-do-projektu-programu-rzadowego.html

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl